Vzájemná #odpovědnost

  • jelikož se jedná o podnikatelskou činnost a ne zaměstnání, je zásadní si stanovit vzájemné odpovědnosti.
  • ke stanovení odpovědností pomáhá dohoda o odpovědnosti – odkaz nebo obrázek ( zatím není k dispozici )